Zavedení eNeschopenky od 1.1.2020 je schváleno

Už jen necelé tři měsíce zbývají do chvíle, kdy začnou v Česku v ostrém režimu fungovat elektronické neschopenky, které přinesla novela zákona o nemocenském pojištění. Nově by tak mělo dojít k zjednodušení toku informací mezi nemocným, lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“).

Pro novou neschopenku bude lékař od 1. 1. 2020 vystavovat tyto formuláře: 1. díl neschopenky (Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti – elektronicky), 2. díl neschopenky (Průkaz práce neschopného pojištěnce – pouze tisk), a 3. díl neschopenky (Hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti – elektronicky). Kromě těchto základních formulářů se ještě budou vystavovat: pouze v případě pojištěnce jiného státu EU (Potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti – ke 14. dni a každý další měsíc trvání – pouze tisk) a Hlášení ošetřujícího lékaře (záznam změn týkajících se pracovní neschopnosti – elektronicky).

Co lze od eNeschopenky očekávat?

Cílem elektronizace procesu rozhodování o dočasné pracovní neschopnosti je zjednodušení administrativní náročnosti, snížení počtu dílů ze stávajících pěti na tři, zrychlení procesu výplaty nemocenského, v neposlední řadě poskytnutí online informací zaměstnavateli o jeho nemocných zaměstnancích a zruší se povinnost zaměstnance předávat zaměstnavateli papírové doklady (žádost o výplatu náhrady mzdy a žádost o nemocenské).

Neschopenky vystavené do konce roku 2019

Neschopenky vystavené na současném pětidílném tiskopisu do 31. 12. 2019 budou nadále dokladovány „postaru“, tzn. stejně jako dosud, prostřednictvím papírových tiskopisů, které jsou určeny pro zaměstnavatele a tiskopisů, které bude zaměstnavatel po doručení pojištěncem předávat příslušné správě sociálního zabezpečení, a to až do úplného ukončení těchto konkrétních pracovních neschopností.

V dalších navazujících článcích vás budeme postupně seznamovat s informacemi, které jsou zejména pro lékaře a zaměstnavatele důležité, aby se na změnu v dostatečném předstihu připravili.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře