Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením. Jak na to?

Jak už jsme zmiňovali v minulém článku, tentokrát se podíváme, jak zažádat o průkaz OZP. Nejdříve se pojďme zaměřit na to, kde nalezneme veškeré relevantní informace k tomuto tématu.

Novelizace zákona jsou v dnešní době stále častější a člověk mnohdy ani nestíhá sledovat veškeré aktuální informace. Pokud chceme mít vždy opravdu relevantní informace, nejlepším místem je portál Ministerstva práce a sociálních věci (MPSV) a také informace přímo v zákoně č.  329/2011 Sb. – Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon upravuje poskytování peněžitých dávek osobám se zdravotním postižením určených ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování a průkaz osoby se zdravotním postižením. Je nám jasné, že né každý je příznivce pročítání zákonů, a proto vám postupně nejdůležitější informace budeme zpracovávat a aktualizovat.

Jak je to s tou žádostí o průkaz pro OZP?

Průkazy TP, ZTP a ZTP/P (tedy osoby s těžkým postižením, zvlášť těžkým postižením a zvlášť těžkým postižením a nárokem na průvodce) přinášejí svým nositelům řadu výhod. Zatímco některá z nich, jako místa vyhrazená v dopravních prostředcích, slevy na jízdné nebo na úřadech, jsou nárokové, jiné o své vůli poskytují soukromé společnosti, typicky třeba pořadatelé kulturních akcí.

Jak si o průkaz zažádat? Není to vůbec nic složitého. O průkaz OZP se žádá na úřadu práce, ten také formálně rozhoduje o jeho přiznání a vydává ho. O jeho udělení rozhoduje Lékařská posudková komise České správy sociálního zabezpečení. Samotná žádost se podává na základě jednoduchého formuláře, který si stáhnete na portálu MPSV. Pak už jen vyplnit dle pokynů a doložit na ÚP.

Aktuální formulář k žádosti naleznete také ZDE

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře