Systém invalidních důchodů aneb Česko jako země ,,invalidů“.

V České republice je přes 400 tisíc invalidních důchodců. (vývoj a počet  invalidních důchodců v ČR od roku 1980 uvádí graf. Viz. výše). Systém invalidních důchodů se u nás nejvíce změnil při zavedení třístupňového hodnocení invalidity. Invalidní důchod v ČR vždy pobírala poměrně velká část populace, již od dob socialismu (téměř půl milionu v roce 1980). Jak se počty invalidních důchodců vyvíjí v posledních letech?

V České republice máme systém se třemi stupni invalidity. Zdravotní stav a pracovní schopnost žadatele posuzují příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Z předchozích článků připomeňme, že invalidou se člověk stává, kdy jeho pracovní schopnost poklesla:

  1. stupeň invalidity – nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %
  2. stupeň invalidity – nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %
  3. stupeň invalidity – nejméně o 70 %

Na výši invalidního důchodu mají vliv odpracované roky (kdy člověk odváděl sociální pojištění) a také výše dřívějšího příjmu.

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2017 u nás registrováno 425 788 lidí pobírajících invalidní důchod, což je mírně přes 4 % naší populace (4,02%).  Počet invalidních důchodců se snížil hlavně kvůli změně legislativy, kdy od roku 2010 při dosažení důchodového věku dochází k přeměně invalidního důchodu v důchod starobní. Jistě za to mohou také přísnější podmínky a poměrně bohatá nabídka pracovních míst. Invaliditu 3. stupně nyní pobírá nejméně lidí za posledních 35 let.

Porovnejme počty invalidních důchodců se sousedními státy.

Pokud se podíváme do sousedních zemí, tak velmi podobný počet invalidních důchodců je na Slovensku (4,33%). Naopak v Polsku se podařilo oproti roku 1998 snížit počet invalidních důchodců více než 3x (na 2,37%), především díky zpřísnění podmínek udělování invalidních důchodů. V Německu a Rakousku invalidní důchod pobírá v procentuálním vyjádření na celé obyvatelstvo přibližně polovina obyvatel, co v ČR a na Slovensku. V Německu 2,19% a v Rakousku 1,89%.

Jak tento počet a hodnocení dle tří stupňů invalidity vnímáte vy? Máte osobní zkušenosti s přestupy do jiného stupně ID? Podělte se o svoje zkušenosti.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře