Praktické využití průkazu osoby se zdravotním postižením

Již v předchozích článcích jsme uvedli teoretické informace, které se týkají průkazů OZP. Znáte ale jejich praktické využití a co vám tyto průkazy mohou nabídnout? Pojďme se na to společně podívat.

O praktickém využití hovoří stejný zákon, konkrétně § 36. Zákon uvádí, že osoba, která je držitelem průkazu TP, má možnost využít vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky, přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání. Za takovéto osobní projednávání záležitostí se však nepovažuje nákup v obchodech nebo obstarávání placených služeb či ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

Držitel průkazu ZTP, má stejné výhody jako osoba, která je držitelem průkazu TP. Dále pak může využít bezplatné dopravy pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), slevu 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a slevu 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Držitel průkazu ZTP/P, má stejné výhody, které náleží držitelům průkazu TP a ZTP. Vzhledem k závažnému zdravotnímu postižení má dále možnost využít na bezplatnou dopravu průvodce (této osoby) veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě, bezplatnou dopravu vodicího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Zároveň platí, že osobě, která je držitelem průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P, a průvodci držitele průkazu ZTP/P, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tato výhoda však bývá zcela závislá na konkrétním provozovateli a nelze se dožadovat práva na její poskytnutí.

Chystáte se žádat o průkaz OZP. Stáhněte si formulář žádosti ZDE.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře