Pracující invalidní důchodci a platby pojistného. Jak to je?

Invalidní důchodci mohou během pobírání invalidního důchodu pracovat, pokud vykonávaná práce odpovídá náročností, rozsahem a náplní jejich zdravotnímu stavu.  Jak je to s placením daní a pojistného?

U invalidních důchodců prvního a druhého stupně se předpokládá, že budou vykonávat pracovní činnosti, ze kterých bude odváděno sociální pojištění. POZOR! Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně totiž nepatří mezi náhradní dobu pojištění pro výpočet starobního důchodu! Mezi náhradní dobu pojištění patří pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

Invalidní důchodci mohou pracovat na základě standardní pracovní smlouvy (PS), dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. V praxi zpravidla invalidní důchodci volí práci na zkrácený úvazek, protože je pro většinu invalidních důchodců ze zdravotního hlediska problematické pracovat na plný pracovní úvazek a navíc se ze zkráceného pracovního poměru odvádí sociální pojištění, což je důležité právě pro výpočet starobního důchodu.

Výkon práce na dohodu o provedení práce (DPP) a dohodu o pracovní činnosti (DPČ) s měsíční odměnou do limitu je pro zaměstnavatele výhodný, neboť nemusí za zaměstnance platit povinné sociální pojištění a zdravotní pojištění. Povinné pojistné neplatí ani invalidní důchodce pracující na dohodu do limitu. Sociální a zdravotní pojištění se neplatí u dohody o provedení práce u měsíční odměny 10 000 Kč a méně, u dohody o pracovní činnosti musí být měsíční odměna 2 499 Kč a méně. Pro invalidního důchodce prvního stupně a druhého stupně je však s ohledem na výpočet starobního důchodu dobré mít příjem, který podléhá odvodům na sociálním pojištění. 

Invalidní důchodci odvádí ze svého příjmu stejné daňové odvody jako ostatní zaměstnanci. Na sociálním pojištění je jim sraženo 6,5 % z hrubé mzdy, na zdravotním pojištění potom 4,5 % z hrubé mzdy. Na dani z příjmu fyzických osob odvádí pracující invalidní důchodci prvního stupně nebo druhého stupně 15 % ze superhrubé mzdy (tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem).

Z naší zkušenosti se častěji potkáváme s uchazeči o práci, kteří chtějí práci pouze na ,,dohodu“ a mají spíše obavy z pracovní smlouvy, aby nepřišli o svůj invalidní důchod. Je to ale právě naopak, pracovat na PS je pro ně výhodnější, protože je za ně odváděno pojištění důležité pro započítání a výpočet starobního důchodu. U PS pouze preferujte zkrácené úvazky nebo jen pár směn v měsíci, aby práce odpovídala vašemu zdravotnímu stavu a OSSZ nedošla k závěru, že jste třeba zdraví.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře