OZP a OZZ. Znáte rozdíly? Jak to tedy je?

Jaký je rozdíl mezi osobou zdravotně postiženou a osobou zdravotně znevýhodněnou? Kam zařadit invalidní důchodce? Mnohdy ani držitelé těchto průkazů neznají rozdíly. Pojďme si je společně alespoň v krátkosti nastínit.

Osobou se zdravotním postižením (OZP) je dle ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb. (zákon
o zaměstnanosti) fyzická osoba, která je orgánem sociálního zabezpečení uznána invalidní ve třetím, druhém nebo prvním stupni nebo zdravotně znevýhodněnou (OZZ). Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) jsou tedy specifickou skupinou osob se zdravotním postižením, nejsou invalidní, ale dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav jim omezuje schopnost pracovního uplatnění.

Na osoby, které již byly nebo budou uznány invalidními v prvním, druhém nebo třetím stupni podle zákona o důchodovém pojištění, se automaticky pohlíží jako na osoby se zdravotním postižením (OZP). To platí i pro osoby, kterým ČSSZ invalidní důchod nevyplácí z důvodu nesplnění podmínky potřebné doby důchodového pojištění. Tito lidé tedy o status OZZ nežádají, protože mají z titulu své invalidity status OZP, jehož účel je obdobný – podpora zaměstnávání těchto osob a jejich uplatnění na trhu práce.

Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím nebo potvrzením, které na žádost občana vydá příslušná OSSZ. Status OZP se prokazuje buď posudkem o invaliditě, nebo potvrzením vydaným příslušnou OSSZ.

Jak je to s průkazem OZP?

Uznání invalidity nebo statusu OZZ neznamená, že se osoba automaticky stane držitelem průkazu OZP přiznávaného dle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením (průkazy TP, ZTP a ZTP/P). Průkaz OZP je možné získat pouze v samostatném řízení, které je zahájeno na základě žádosti podané u příslušného kontaktního pracoviště krajské pobočky ÚP ČR. Tyto průkazy pro osoby zdravotně postižné představují mimožádné výhody.

1. stupeň mimořádných výhod = průkaz OZP s označením TP (těžké postižení) – držitel/ka má nárok na vyhrazené místo k sedění v MHD, autobusových a vlakových spojích, kromě míst vázaných na konkrétní místenku.

2. stupeň mimořádných výhod = průkaz OZP s označením ZTP (zvlášť těžké postižení) – držitel/ka má nárok na stejné výhody jako u průkazu TP, dále je osoba bezplatně přepravován/a v MHD (zahrnuje tramvaj, autobus, trolejbus, metro).

3. stupeň výhod = průkaz OZP s označením ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem) – všechny výhody platné pro průkaz TP a ZTP, nevidomí mohou bezplatně přepravovat svého vodícího psa. Občané vidoucí pak dle těchto výhod bezplatně přepravují dopravními prostředky rovněž svého průvodce.

V dnešním článku jsme si  uvedli základní rozdíly a nastínili průkazky OZP. V dalších článcích postupně probereme podrobné informace, dle kterých můžete při podání žádostí nebo vyřízení svých průkazek postupovat. Potřebujete nějaké konkrétní informace? Napište nám a rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře