Od ledna 2019 si polepšili také invalidní důchodci.

Od roku 2019 došlo k valorizaci všech důchodů a stejně tak si přilepšili i invalidní důchodci.

Pro získání invalidního důchodu platí dvě základní podmínky. Posuzuje se pokles pracovní schopnosti a potřebná doba pojištění.
Invalidní důchod se pak skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a procentní výměry.

  • základní výměra důchodu je pro všechny stejná
  • procentní výměra důchodu závisí na odvodech na důchodovém pojištění a získané době pojištění.

Výše základní výměry invalidního důchodu se v posledních pěti letech upravuje směrem nahoru, výpočet pro rok 2019 přinesl nejvýraznější meziroční posun základní výměry, a to o 570 Kč. Zatímco základ v roce 2018 činil 2700,-/měsíčně od ledna 2019 to je 3270,-/měsíčně, což je nejvyšší navýšení za posledních pět let.

Pro výpočet invalidního důchodu platí přímá úměra. Čím vyšší příjmy a dobu pojištění žadatel získal, tím vyšší invalidní důchod dosáhne. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se zjišťuje z období před vznikem invalidity. Záleží na věku žadatele o invalidní důchod. Pokud není splněna podmínka doby pojištění, nemá žadatel na výplatu invalidního důchodu nárok.

Nutná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod podle věku žadatele

  • do 20 let méně než jeden rok
  • od 22 let do 24 let dva roky
  • od 24 let do 26 let tři roky
  • od 26 let do 28 let čtyři roky
  • nad 28 let pět roků

Do doby pojištění se započítává i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice před dosažením 18 let věku, nejdříve však po ukončení povinné školní docházky, a po dovršení 18 let věku maximálně 6 let.

Procentní výměra invalidního důchodu:

Od přiznaných stupňů invalidity a doby pojištění se pak odvíjí výše procentní výměry invalidního důchodu. Oproti loňskému roku se procentní výměra zvyšuje o 3,4 % procentní výměry.

Procentní výměra invalidního důchodu za každý celý rok doby pojištění:

  • 0,5 % výpočtového základu pro 1. stupeň
  • 0,7% výpočtového základu pro 2. stupeň
  • 1,5 % výpočtového základu pro 3. stupeň

Invalidita a její přiznaný stupeň není definitivní a zdravotní stav příjemce invalidního důchodu se kontroluje. Zdravotní stav bývá opětovně prošetřen při řádných i mimořádných kontrolních lékařských prohlídkách. Kontrole zdravotního stavu se nesmí příjemce invalidního důchodu vyhýbat a musí se jí vždy podrobit.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře