Náhradní plnění a pracovní místa vyhrazená pro invalidní důchodce a OZP

     Víte, proč jsou některá pracovní místa vyhrazena pro invalidní důchodce a OZP? Důvodem je tzv. náhradní plnění, které slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Tuto povinnost zaměstnavatelé mohou plnit několika způsoby:
a) přímým zaměstnáváním v pracovním poměru
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám
c) odvodem do státního rozpočtu
nebo vzájemnou kombinací těchto tří způsobů

Kdo spadá do kategorie OZP (osoby zdravotně postižené)? Jako OZP jsou definovány fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány a) invalidními ve třetím stupni b) invalidními v prvním nebo druhém stupni c) zdravotně znevýhodněnými. Tuto skutečnost dokládají posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení

A jaké pracovní pozice nejčastěji OZP zastávají? Mezi nejčastější služby, které lze náhradním plněním využít jsou úklidové služby, bezpečnostní služby, správa budov, recepční a vrátné služby, organizační služby, zpráva a údržba zeleně, reklamní činnost, realitní činnost a další.

 

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře