Invalidní důchod 2018 a jeho výše.

V Česku jsou tři stupně invalidního důchodu. Stupně invalidního důchodu se rozlišují podle poklesu pracovní schopnosti na invalidní důchod prvního stupně při poklesu o 35 až 49 procent, invalidní důchod druhého stupně při poklesu o 50 až 69 procent a třetího stupně při poklesu pracovní schopnosti o 70 procent a víc.

Invalidní důchod se skládá ze základní výměry, která je pro všechny stejná, a procentní výměry, která závisí na dřívějších příjmech a získané době důchodového pojištění.

Při výpočtu invalidního důchodu se vychází z hrubých příjmů za odpracované roky, které se kvůli inflaci „srovnávají“ pomocí přepočítávacích koeficientů na současnou úroveň příjmů. Takto upravené příjmy se ještě redukují hranicemi stanovenými zákonem. Teprve po uplatnění redukčních hranic dojdete k výpočtovému základu.

Výše základní výměry invalidního důchodu v roce 2018 činí 2 700 Kč (2 550 Kč pro rok 2017, 2 440 Kč pro rok 2016, 2 400 Kč pro rok 2015, 2 340 Kč pro rok 2014, 2 330 Kč pro rok 2013, 2 270 Kč pro rok 2012) měsíčně.

Výše procentní výměry invalidního důchodu činí za každý celý rok doby pojištění

  • 0,5 % výpočtového základu pro 1. stupeň,
  • 0,75 % výpočtového základu pro 2. stupeň,
  • 1,5 % výpočtového základu pro 3. stupeň.

Vzhledem k pohyblivé složbe ve výpočtu invalidního důchodu nemůžeme uvádět přesná čísla. Přikládáme ale odkaz na KALKULAČKU pro výpočet přibližné výše invalidního důchodu.

 

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře