I v invalidním důchodu je dobré si přivydělávat, proč?

V dnešní době není nic neobvyklého, když si invalidní důchodce chce zachovat svůj životní standard, a proto si kromě svého důchodu snaží přivydělat i něco navíc. Ono se to však očekává, pokud chce člověk dosáhnout na důchod. Chcete vědět více?

Pro správné pochopení souvislostí si musíme vysvětlit ony 3 stupně invalidity, které určují pokles pracovní schopnosti daného člověka.

Invalidita 3. stupně, kam patří všichni, kteří mají v důsledku špatného zdravotního stavu pracovní schopnost sníženou o 70 % a více. Do invalidity 2. stupně můžeme zařadit toho, u něhož pracovní schopnost klesla nejméně o 50 %. Nejnižší je tedy invalidita 1. stupně, do které patří lidé s pracovním omezení minimálně 30 %.

JAK TO SOUVISÍ S VÝPLATOU STAROBNÍHO DŮCHODŮ?

Jak již bylo řečeno, invalidé si často přivydělávají a mají na to právo dané ústavou. Ale důležité je si uvědomit, že v případě invalidního důchodu 1. a 2. stupně se to dokonce vyžaduje, protože na rozdíl od invalidity 3. stupně se doba jeho pobírání nezapočítává do doby pojištění kvůli nároku na starobní důchod. U lidí, kteří tedy činnost pro jeho dosažení nevykonávají, by si měli uvědomit, že to může negativně ovlivnit nárok na výplatu starobního důchodu anebo jeho výši.

I INVALIDÉ MAJÍ NÁROK NA DAŇOVÉ SLEVY

Ideální formou na zvýšení příjmu je pro invalidní důchodce dohoda o provedení práce, která jim navíc umožňuje využít možnost daňových slev. Mimo základní daňovou slevu za poplatníka má totiž invalidní důchodce navíc možnost využít slevu na invaliditu. V případě invalidity 1. a 2. stupně je to 210 Kč, v případě 3. stupně pak 420 Kč.

Jak je podmínka? Jedinou podmínku u všech penzistů je podepsání přihlášení k dani. To se podepisuje i v případě, že se jedná o dohodu o provedení práce. Důležité je také to, že toto prohlášení k dani může být podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele.

Co říci závěrem? Pokud nám to zdravotní stav dovolí, pracovat i v invalidním důchodu se vyplatí. Nejen že si vyděláme peníze navíc, ale neochudíme se o výplatu důchodu.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře