Daňové výhody pro invalidní důchodce

Období daňového přiznání máme již za sebou, nicméně nám chodí spoustu dotazů na téma slevy na dani, proto i v tomto období přinášíme toto téma.

V letošním roce nedochází k žádným změnám ve slevách na dani. Přesto si připomeňme základní podmínky a změny platné pro tento rok.

Základní sleva na invaliditu (I. a II. stupeň invalidního důchodu) činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (III. stupeň invalidního důchodu) činí 5040 korun.

V případě změny stupně invalidity (zvýšení na III. stupeň nebo snížení z III. stupně na II.) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a každoročně po skončení zdaňovacího období k 15. únoru potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Od loňského roku je rozhodující, že se jedná o osobu, které byl invalidní důchod přiznán a nerozhoduje již okamžik výplaty. Lze přiznat slevu na invaliditu i za předchozí období, aniž by byl důchod vyplácen. Stejný princip se uplatní i při odejmutí důchodu. Z toho důvodu musí být daňoví poplatníci obezřetní, zejména při přiznání či zániku invalidity v průběhu roku. Změny musí hlásit nejpozději do konce kalendářního měsíce :

1) v němž změna nastala nebo

2) v němž bylo o změně rozhodnuto (např. při zpětném posouzení o zániku invalidního důchodu).

Pokud zaměstnanec nenahlásí změnu včas a vlivem této skutečnosti dojde k neoprávněnému uplatnění slevy, musí příslušné částky vrátit (zaměstnavatel provede opravu a částku spolu s případným úrokem z prodlení srazí po dohodě ze mzdy zaměstnance v nejbližším výplatním termínu). V případě, kdy bude změna ohlášena do konce měsíce, v němž nastala nebo o ní bylo rozhodnuto, se o zavinění zaměstnance nejedná (přesto musí neoprávněně uplatněné slevy vrátit).

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře