ČESKO V KARANTÉNĚ – JAK SE TO DOTKNE PRACUJÍCÍCH?

Nejspíše se v České republice nenajde jediný člověk, který by alespoň trochu nevěděl, co se děje. Kvůli šířící se nemoci Koronaviru teď žije celý svět v nejistotě. Česko něco takového ještě nezažilo. Vláda nařídila na celém území státu karanténu a nikdo neví, jak dlouho potrvá. Lidé dělají, co mohou, aby ochránili sebe a své blízké. Ale tento článek se věnuje pracujícím lidem, kteří sice zatím chodit do práce mohou, nicméně není pochyb o tom, že se aktuální situace promítne do peněženek mnohým z nás. Pojďme se podívat na nejčastější otázky, které zaměstnance zajímají. Které to jsou?

MŮŽE KARANTÉNU NAŘÍDIT I ZAMĚSTNAVATEL?

Nemůže. Tato pravomoc totiž náleží pouze krajské hygienické stanici. Pokud má ale zaměstnavatel o zdraví svých zaměstnanců obavy a hygienická stanice karanténu nenařídí, má nějaké možnosti, jak to řešit? Ano a je jich několik.

  • Může se se zaměstnancem domluvit na práci z domova.
  • Může mu nařídit dovolenou, což musí být oznámeno alespoň 14 dní předem. Pokud se však dohodnou, tato lhůta už neplatí.
  • Může se se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí neplaceného volna.

JAK JE TO S NÁHRADOU MZDY, KDYŽ MŮJ ZAMĚSTNAVATEL PREVENTIVNĚ UZAVŘEL ZAŘÍZENÍ, ANIŽ BY TO NAŘÍDILA VLÁDA?

Jedním z možností, kterou zaměstnavatel má, kromě výše zmíněných, je neposkytnout práci svým zaměstnancům, což je ale překážka ze strany zaměstnavatele, a proto má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy, a to ve výši jeho průměrné mzdy.

JAKÁ JE NÁHRADY MZDY, KDYŽ JE ZAMĚSTNANEC V KARANTÉNĚ?

Pokud je zaměstnanec v karanténě s koronavirem, je mu kompenzována jeho mzda. Tato situace je totiž v podstatě něco podobného jako klasická pracovní neschopnost. V prvních dvou týdnech je zaměstnanci vypláceno 60 % průměrné mzdy. Dále je to 60, 66 a 72 % denního vyměřovacího základu, v závislosti na délce trvání karantény.

JAKÁ NÁHRADA MZDY NÁLEŽÍ ZAMĚSTNANCI, KTERÝ ZŮSTAL DOMA S DĚTMI?

Pokud je věk dítěte nižší než 10 let, má zaměstnavatel povinnost nepřítomnost svého zaměstnance omluvit. V takovém případě má rodič právo na tzv. ošetřovné, jehož výše je, jako v případě karantény, opět 60 % z průměrné mzdy. Ale pozor – nárok na ošetřovné nemají všichni zaměstnanci. Netýká se těch, kteří mají pracovní poměr na základě dohody o provedení práci či dohody o pracovní činnosti.

Co říci závěrem? Doufáme, že zodpovězením těchto otázek alespoň trochu pomůže všem pracujícím zvládnout tuto nenadálou situaci a nejistotu, které je jistě v mnohých z nás. Všem lidem přejeme pevné nervy a hlavně hodně zdraví.

admin
Váš pomocník v otázkách pracovního uplatnění na trhu práce pro osoby zdravotně znevýhodněné.
Komentáře