BLOG

Informace, rady a tipy pro osoby zdravotně znevýhodněné.

ČESKO V KARANTÉNĚ – JAK SE TO DOTKNE PRACUJÍCÍCH?

Nejspíše se v České republice nenajde jediný člověk, který by alespoň trochu nevěděl, co se děje. Kvůli šířící se nemoci Koronaviru teď žije celý svět v nejistotě. Česko něco takového ještě nezažilo. Vláda nařídila na celém území státu karanténu a nikdo neví, jak dlouho potrvá. Lidé dělají, co mohou, aby ochránili sebe a své blízké. Ale tento článek se věnuje...

Celý článek

I v invalidním důchodu je dobré si přivydělávat, proč?

V dnešní době není nic neobvyklého, když si invalidní důchodce chce zachovat svůj životní standard, a proto si kromě svého důchodu snaží přivydělat i něco navíc. Ono se to však očekává, pokud chce člověk dosáhnout na důchod. Chcete vědět více? Pro správné pochopení souvislostí si musíme vysvětlit ony 3 stupně invalidity, které určují pokles pracovní schopnosti...

Celý článek

Jak dlouho platí status OZZ?

Status OZZ vzniká ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, což v praxi znamená uplynutím 15 denní lhůty pro podání odvolání, nebo dřívějším dnem, pokud se žadatel vzdal práva na odvolání. Status OZZ je platný do dne vyznačeného na posudku, resp. rozhodnutí. Doba platnosti se stanoví zpravidla na 3–5 let, může být však stanovena i na dobu...

Celý článek

Jaké má OZZ povinnosti?

Žadatel o status OZZ je povinen se na výzvu OSSZ podrobit vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, či sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a předchozích výdělečných činnostech. Pokud tuto povinnost nesplní, může být zahájené řízení přerušeno, případně zastaveno. Občan s přiznaným statusem OZZ je také povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu...

Celý článek

Kdo je OZZ?

Jako OZZ (osoba zdravotně znevýhodněná) bude uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena. Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat...

Celý článek

Zavedení eNeschopenky od 1.1.2020 je schváleno

Už jen necelé tři měsíce zbývají do chvíle, kdy začnou v Česku v ostrém režimu fungovat elektronické neschopenky, které přinesla novela zákona o nemocenském pojištění. Nově by tak mělo dojít k zjednodušení toku informací mezi nemocným, lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“). Pro novou neschopenku bude lékař od 1. 1. 2020 vystavovat tyto formuláře: 1. díl neschopenky (Hlášení o vzniku...

Celý článek

Pohovor po telefonu. Jak se na něj připravit?

Odpověděli jste na zajímavou pracovní nabídku a pár dní na to se na vašem displeji objevilo neznámé číslo? Může se stát, že vám volá právě někdo z personálního oddělení firmy, kam jste svoji žádost zaslali. Zahájit výběrové řízení telefonickým pohovor je věc zcela běžná a stále více firem přistupuje před samotným pracovním pohovorem právě k tomu telefonickému. Personalista si s vámi ve většině...

Celý článek

Míra nezaměstnanosti se i v červnu držela na svém historickém minimu.

Nezaměstnanost v červnu poklesla na 2,6 procenta. Nárůst nezaměstnanosti zaznamenal pracovní úřad v tomto roce pouze v lednu, kdy podíl lidí bez práce meziměsíčně stoupl na 3,3 procenta. Od února nezaměstnanost opět vytrvale klesala. Nezaměstnaných díky tomu bylo nejméně od května roku 1997, oznámil to Úřad práce ČR. Co však očekáváme v následujícím období ? Zpomalování ekonomiky si podle analytiků už brzy vybere daň...

Celý článek