BLOG

Informace, rady a tipy pro osoby zdravotně znevýhodněné.

Návrat do práce po (korona) pauze

Po delší pauze, ať už z důvodu pandemie, nebo třeba delší dovolené Vás čeká návrat do práce, a máte strach z nakupení úkolů a nově si zvyknout na rychlé pracovní tempo?  V následujících odstavcích se pokusíme dát pár tipů, které by mohly pomoci tuto výzvu zvládnout co nejlépe. Dostatečně spát, a vstávat brzy ? Ano, je to tak....

Celý článek

Naučte se vzdělávat on-line

Určitě každý z nás byl nebo je v situaci, kdy si hledá práci.  Ať už je důvodem právě aktuální situace, nebo ne, měli byste si zhodnotit, jaké dovednosti můžete nabídnout.Často kolem sebe vidíme lidi, kteří mají dobrou práci, jsou úspěšní v tom, co dělají  a říkáme si : „No jo, to je proto, že on to umí… on tomu...

Celý článek

ČESKO V KARANTÉNĚ – JAK SE TO DOTKNE PRACUJÍCÍCH?

Nejspíše se v České republice nenajde jediný člověk, který by alespoň trochu nevěděl, co se děje. Kvůli šířící se nemoci Koronaviru teď žije celý svět v nejistotě. Česko něco takového ještě nezažilo. Vláda nařídila na celém území státu karanténu a nikdo neví, jak dlouho potrvá. Lidé dělají, co mohou, aby ochránili sebe a své blízké. Ale tento článek se věnuje...

Celý článek

I v invalidním důchodu je dobré si přivydělávat, proč?

V dnešní době není nic neobvyklého, když si invalidní důchodce chce zachovat svůj životní standard, a proto si kromě svého důchodu snaží přivydělat i něco navíc. Ono se to však očekává, pokud chce člověk dosáhnout na důchod. Chcete vědět více? Pro správné pochopení souvislostí si musíme vysvětlit ony 3 stupně invalidity, které určují pokles pracovní schopnosti...

Celý článek

Jak dlouho platí status OZZ?

Status OZZ vzniká ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, což v praxi znamená uplynutím 15 denní lhůty pro podání odvolání, nebo dřívějším dnem, pokud se žadatel vzdal práva na odvolání. Status OZZ je platný do dne vyznačeného na posudku, resp. rozhodnutí. Doba platnosti se stanoví zpravidla na 3–5 let, může být však stanovena i na dobu...

Celý článek

Jaké má OZZ povinnosti?

Žadatel o status OZZ je povinen se na výzvu OSSZ podrobit vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, či sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech a předchozích výdělečných činnostech. Pokud tuto povinnost nesplní, může být zahájené řízení přerušeno, případně zastaveno. Občan s přiznaným statusem OZZ je také povinen podrobit se vyšetření zdravotního stavu...

Celý článek

Kdo je OZZ?

Jako OZZ (osoba zdravotně znevýhodněná) bude uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena. Příčinou tohoto omezení je dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat...

Celý článek

Zavedení eNeschopenky od 1.1.2020 je schváleno

Už jen necelé tři měsíce zbývají do chvíle, kdy začnou v Česku v ostrém režimu fungovat elektronické neschopenky, které přinesla novela zákona o nemocenském pojištění. Nově by tak mělo dojít k zjednodušení toku informací mezi nemocným, lékařem, zaměstnavatelem a Českou správou sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“). Pro novou neschopenku bude lékař od 1. 1. 2020 vystavovat tyto formuláře: 1. díl neschopenky (Hlášení o vzniku...

Celý článek