BLOG

Informace z oblasti pracovního uplatnění pro osoby zdravotně znevýhodněné.

Plánujete změnu zdravotní pojišťovny? V březnu je nejvyšší čas se o to zajímat.

Každoročně mění zdravotní pojišťovnu několik tisíc lidí. Jaké k tomu mají důvody? Určitě jsou to nabízené bonusy, jimiž pojišťovny svým klientům přispívají na očkování, zdravotní prevenci, aktivity a odměňují například dárce krve apod. V roce 2018 zdravotní pojišťovny na bonusech vyplatily skoro 1,1 miliardy korun, pro rok 2019 mají pojišťovny připraveno na vyplácení bonusů až...

Celý článek

Od ledna 2019 si polepšili také invalidní důchodci.

Od roku 2019 došlo k valorizaci všech důchodů a stejně tak si přilepšili i invalidní důchodci. Pro získání invalidního důchodu platí dvě základní podmínky. Posuzuje se pokles pracovní schopnosti a potřebná doba pojištění. Invalidní důchod se pak skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a procentní výměry. základní výměra důchodu je pro všechny...

Celý článek

Pracující invalidní důchodci a platby pojistného. Jak to je?

Invalidní důchodci mohou během pobírání invalidního důchodu pracovat, pokud vykonávaná práce odpovídá náročností, rozsahem a náplní jejich zdravotnímu stavu.  Jak je to s placením daní a pojistného? U invalidních důchodců prvního a druhého stupně se předpokládá, že budou vykonávat pracovní činnosti, ze kterých bude odváděno sociální pojištění. POZOR! Doba pobírání invalidního důchodu prvního a druhého...

Celý článek

Praktické využití průkazu osoby se zdravotním postižením

Již v předchozích článcích jsme uvedli teoretické informace, které se týkají průkazů OZP. Znáte ale jejich praktické využití a co vám tyto průkazy mohou nabídnout? Pojďme se na to společně podívat. O praktickém využití hovoří stejný zákon, konkrétně § 36. Zákon uvádí, že osoba, která je držitelem průkazu TP, má možnost využít vyhrazené místo k sedění ve veřejných...

Celý článek

Podnikání osob zdravotně znevýhodněných. Jak na to?

Web Invalida v práci vám nabízí pracovní uplatnění cestou zaměstnání, ale jak je to v případě podnikání? Můžete jako osoba zdravotně znevýhodněná podnikat a vlastnit živnostenský list? Samozřejmě že ano. Řada zdravotně postižených se obává do této oblasti proniknout, nejčastěji ze strachu, že přijdou o svůj invalidní důchod. Nicméně ani tato oblast není pro zdravotně handicapované žádné...

Celý článek

Může být invalidní důchodce zaměstnaný nebo podnikat?

Chodí nám stále více dotazů, které se týkají výše příjmů a pracovních úvazků pro osoby zdravotně znevýhodněné. Velmi často se na nás obracíte s otázkou, kolik si můžete k invalidnímu důchodu přivydělat, jaký pracovní úvazek uzavřít a zda můžete o svůj invalidní důchod přijít či ne. Mezi lidmi je rozšířeno mnoho mýtů na toto téma,...

Celý článek

Významné dny osob se zdravotní postižením

Všichni jistě znáte označení pro mnohé významné dny, jako např. Mezinárodní den žen (8.3.), Světový den míru (21.9.) a Světový den zdraví (7.4.). Pro osoby zdravotně postižené a osoby s různým zdravotním handicapem jsou označeny v našem kalendáři také významné dny a my vám dnes přinášíme jejich ucelený přehled. LEDEN 4.1. Světový den Braillova písma...

Celý článek

Systém invalidních důchodů aneb Česko jako země ,,invalidů“.

V České republice je přes 400 tisíc invalidních důchodců. (vývoj a počet  invalidních důchodců v ČR od roku 1980 uvádí graf. Viz. výše). Systém invalidních důchodů se u nás nejvíce změnil při zavedení třístupňového hodnocení invalidity. Invalidní důchod v ČR vždy pobírala poměrně velká část populace, již od dob socialismu (téměř půl milionu v roce 1980). Jak se počty invalidních důchodců...

Celý článek

Invalidní důchod 2018 a jeho výše.

V Česku jsou tři stupně invalidního důchodu. Stupně invalidního důchodu se rozlišují podle poklesu pracovní schopnosti na invalidní důchod prvního stupně při poklesu o 35 až 49 procent, invalidní důchod druhého stupně při poklesu o 50 až 69 procent a třetího stupně při poklesu pracovní schopnosti o 70 procent a víc. Invalidní důchod se skládá ze...

Celý článek

Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením. Jak na to?

Jak už jsme zmiňovali v minulém článku, tentokrát se podíváme, jak zažádat o průkaz OZP. Nejdříve se pojďme zaměřit na to, kde nalezneme veškeré relevantní informace k tomuto tématu. Novelizace zákona jsou v dnešní době stále častější a člověk mnohdy ani nestíhá sledovat veškeré aktuální informace. Pokud chceme mít vždy opravdu relevantní informace, nejlepším místem je portál Ministerstva...

Celý článek